Workshops med InsideNature

När det kommer till InsideNature får du lära dig att hantera din utrustning beroende på olika omständigheter, lära in och öva bildseende samt tolka olika bilder. Du kommer även att lära dig att skapa och berätta historier om dina bilder. Historierna behöver inte handla om det som egentligen har hänt, utan kan vara din tolkning av vad som har hänt innan eller vad ögonblicket egentligen visar. Du kommer även att lära dig att förstå naturen, samt att berätta med hjälp av dina egna ord vad det är som du ser i dina bilder. Sist men inte minst skissar du upp efinland-905712_960_720n plan för hur du går vidare med bilderna. I våra workshops använder vi bilderna till att bli ett verktyg som hjälper oss att förstå naturen. Vi lär oss inte bara att ta bilder, utan vi lär oss även av bilderna.

När du kommer till InsideNatures workshop är målet att du ska bli en bättre naturfotograf och du kommer även att få möjlighet att bli en ambassadör för de vilda djuren. Det innebär att du kommer att få lära dig hur du tar fantastiska bilder utan att påverka miljön eller att störa djuren. På så sätt får du chansen att ta bilder av djuren i deras naturliga miljö, samtidigt som de knappt märker att du är där. Vi ser till att du med hjälp av din utrustning kan fånga motivet utifrån dess karaktär, samt lär dig att skapa bilder som förstärker det budskap som du i övrigt vill kommunicera. Att arbeta i workshops är även att arbeta i grupp och man får möjlighet att lära av varandra, samt förstå hur man ska göra för att fler ska förstå det som man vill kommunicera. Detta är ett otroligt givande arbete och är ett måste för dig som vill arbeta som en professionell fotograf.